Takwim Peperiksaan 2015

logo lpm

PT3 (Bertulis) : 12, 13 & 15 Oktober 2015
PT3 (Lisan) : Bertutur – 4 – 28 Ogos 2015
: Mendengar – 11 Ogos 2015
PT3 Ujian Pelbagai Instrumen : Geografi – 21 Jun – 3 Julai 2015
: Sejarah – 5 – 16 Julai 2015
SPM (Bertulis) 2 November 2015 – 8 Disember 2015
Rujukan : Lembaga Peperiksaan Malaysia, KPM
Advertisements